Even voorstellen

Mijn naam is Maarten de Keizer. Ik ben geboren in Rotterdam, woon in Krimpen aan den IJssel maar een groot deel van mijn tijd ben ik in Rotterdam te vinden.

Ik omschrijf mijzelf graag als all-round IT'er met een specialisatie voor webdevelopment (websites en webapplicaties). Ik ben eigenaar van Markei.nl.

Zowel de lagere school als de middelbare school was voor mij een Vrije School, wat mij beide goed bevallen is. Inmiddels studeer ik HBO Informatie aan de Hogeschool Rotterdam.

Op deze site vindt je informatie over mij en kan je contact met mij opnemen, bijvoorbeeld over opdrachten, mijn leven, school/studie, problemen en verzoeken.

Ik probeer deze site regelmatig bij te werken alhoewel dat door de drukte helaas niet altijd even goed lukt

Resultaten en plannen

Wat ik wil bereiken

De kommende periode wil ik graag:

Daarnaast wil ik graag

Persoonlijke mijlpalen

Persoonlijke hoogte punten


Karakterschets middelbare school periode

Geschreven door mijn docenten van de middelbare school gekregen bij het behalen van mijn HAVO diploma

We hebben Maarten leren kennen als een vriendelijke en vrolijke leerling.

Hij zocht het contact met de leraren met een praatje en had daarbij altijd een vriendelijke glimlach. Hij kon ook kritisch zijn naar hen maar bleef altijd beleefd, in de lessen hielp hij graag een handje mee.

Ook in de omgang met zijn medeleerlingen maakte hij makkelijk contact, Maarten was daarin meer een waarnemer vàn, dan een deelnemer áán, sociale processen.

Vaak zat hij aan de zijkant in de klas en observeerde en becommentarieerde het gebeuren met humor, soms een kritische noot, of met de juiste feiten. Maar er zou niet een onvriendelijk woord door hem geuit worden.

Hij had zijn eigen plek en werd gewaardeerd om wie hij was.
Maarten was slim en in staat de dingen te doorzien, maar in de uitwerking was hij niet altijd even precies en volhardend. Hij had van veel gebieden feiten kennis, zelfs tot in het kleinste detail, waarbij vooral het gebied van techniek en computers hem intresseerde.

Hij beschikte over een groot inlevingsvermogen, en genoot van de lesstof tijdens de periodelessen. In de vaklessen lukte het hem niet een constante inzet voor zijn werk vast te houden, waardoor de resultaten achterbleven bij de verwachtingen.

Wij wensen Maarten toe dat hij zijn sociale vaardigheden weet te benutten, dat zijn glimlach hem altijd zal begeleiden, en dat hij zichzelf verder zal durven profileren.

Rudolf Steiner College Rotterdam

Middelbare school

Wat ik leuke vakken vond:

Wat ik minder leuk vond:

Vakkenlijst

Profiel: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid

Vak SE CE Eind
Nederlands 7,5 5,8 7
Duits 1 6,0   6
Engels 1 5,7 5,3 6
Alg. Natuur. wetenschap. 7,3   7
Maatschappijleer 7,0   7
Lichamelijk opvoed. V   Voldoende
Letterkunde 7,8   8
CKV 1 V   Voldoende
Wiskunde B1,2 6,1 6,6 6
Natuurkunde 1,2 6,3 5,6 6
Scheikunde 6,6 5,7 6
Biologie 6,8 6,0 6
CKV Beeldende vorming 7,0   7

Profielschets HBO opleiding

Geschreven door mijzelf op basis van reacties van andere

Karakter

Het valt mensen op dat ik altijd lach. Erg vaak ongelukkig voel ik me dan ook niet. Daarnaast kennen ze mij vaak de woorden actief, gedreven, sociaal en vriendelijk toe.

Ik zelf ben van mening dat ik af en toe toch vrij bot uit de hoek komt; stoor me niet met onbelangrijke zaken als iets niet lukt bijvoorbeeld. Dat ik actief en gedreven ben kan ik me best wel in verplaatsen, wel is het zo dat dit pas de laatste jaren gegroeid is. Vroeger was ik vrij stil, afwachtend en observeren.

Observeren is nog steeds iets wat ik veel doe. Vooral in vreemde omgevingen wordt ik vaak pas actief nadat ik heb geobserveerd hoe de verhoudingen onderling liggen.

Het valt mensen vaak op dat ik gedreven ben en daar sluit ik me wel bij aan onder de voorwaarden dat ik achter iets sta. Als iets mij niet “boeit”, mijn goedkeuring niet kan waarderen ben ik slecht bereid mij in te zetten voor verbetering; tenzij ik de kan zie het naar mijn hand te zetten.

Dat zie ik dan ook wel erg graag. Dat dingen gaan zoals ik het wil; zoals ik het plan; in mijn ideologie.

Capaciteiten

Ik beschik over een hoog gehalte IT kennis. Zowel op het algemene vlak als specifieke vlakken. Ik denk daarbij graag in de langere termijn en neem beslissingen dan ook niet zonder naar de gevolgen op de langere termijn te kijken.

In eerdere projecten heb ik bewezen dat ik mijn hoofd koel kan houden, flexibel kan werken en creatief met problemen kan omgaan. Dat laatste heeft soms tot mooie alternatieve oplossing geleid.

Sinds mijn 5de jaar ben ik actief met computers. Vanaf mijn 10de begon mijn interesse voor het ontwikkelen van applicaties. Ik had daarbij vaak de wens iets beters te maken dan dat er op dat moment beschikbaar was; echter beschikte op dat moment nog niet over voldoende kennis.

Inmiddels ruim 9 jaar later werk ik al circa 5 jaar als freelance IT-er op de gebieden webdevelopment, it-beheer, advies en ondersteuning. Een leuke combinatie die mij veel ervaring heeft opgeleverd.

Wat ik leuk vind:

Wat ik minder leuk vind:

Meer informatie m.b.t. Hogeschool Rotterdam